Greenworld s.à.r.l

producent van “GREENSEAL” Toeslagstoffen voor bijzondere bitumineuze bindmiddelen aanwendingen.

De GREENSEAL preparaten bestaan uit > 99 % vetzuren en hun esters hoofdzakelijk samengesteld uit de volgende radicalen :  

R-COOH : bepaald door het zuurgetal ( IA) ,parameter der moleculaire massa der carboxylzuren met alifatische ketens,
R> C = C < R  : bepaald door het het Iodium getal ( II) , parameter der onverzadigden overeenkomende met de dubbele bindingen,
R-COOR : bepaald door het vezeepingsgetal (IS) ,parameter der verzeeping van de veresterde vetzuren,

allen hebben een voorkeur en hoge reactiepotentieel op de asfaltenen en maltenen moleculen der bitumen.
In onderstaand tabel bekomt men voor alle « GREENSEAL » preparaten een reactie index = IRe (uitgedrukt in ppm) door het optellen van hun IA, II en IS.
IRe komt overeen met het totale reactievermogen der « greenseal » moleculen met deze der « asfaltenen en maltenen van bitumen.
Hun molekulen begunstigen de chemische- en mechanische eigenschappen der bitumen waardoor byzondere toepassingen in de wegenbouw kunnen uitgevoerd en geoptimaliseerd worden.

Greenseal

toepassingen en aanwendingen

IA

II

IS

IRe

AR

recyclingasfalt bereiding bij lage temperatuur >120°C – – -hechtdope

120 mg KOH/g 120000 ppm

143 g I2/100g 1430000 ppm

110 mg KOH/g 110000 ppm

1660000 ppm

BT

 – bereiding van lage temperatuurasfalt >105°C
-verwerkingstoeslagstof voor asfalt tot > 70°C

44 mg KOH/g 44000 ppm

128 g I2/100g 1280000 ppm

152 mg KOH/g 152000 ppm

1476000 ppm

E

– kwalitatieve verbeteraar voor paraffinische bitumina
– pro & pré-émulgator
– niet vluchtige fluxolie

120 mg KOH/g  120000 ppm

176 g I2/100g 1760000 ppm

172 mg KOH/g 172000 ppm

2052000 ppm

Wat zoekt U te verbeteren aan bitumen et zijn toepassingen ?

Greenseal AR
——————-

Technische fiche
 1. Verhoging  hechtvermogen van bitumen & cohaesie van asfalt
 2. Fluxering der bitumineuze bindmiddelen van breek- en recyclingasfalt
 3. restauratie en verbetering   >60 % breek- en recyclingasfalt
 4. Bereiding van lage temperatuur gerecycleerd asfalt 125°C
 5. multi-recyclage van gerecycleerd asfalt
 6. 15% Energiebesparing
 7. Verlenging der verouderingsproces van gerecycleerd asfalt
   

Greenseal BT
——————-

Technische fiche
 1. betere spreiding en bevochtbaarheid der bitumen
  optimale asfalt verwerking en verdichting tot > 70°C
 2. asfaltbereiding bij 105°C snelle afkoeling van asfalt
 3. vermindering van 4 à 8 % bitumenverbruik
 4. verdwijning der « blue smoke »
 5. 30 % energie besparing
 6. verlaging der CO,CO, SO,, NOx uitstoot
  vermindering van scheuren in wegdek en verlenging der asfalt verouderingsproces
 7.  verlengde levensduurte der wegen

Greenseal E
————–

Technische fiche

 1. verbetering der paraffenische bitumen
 2. pre- & proemulsie eigenschappen ,rechtstreeks aan bitumen toevoegen
 3. verhoging der zuur-verzeepings- en iodium getallen
 4. onoplosbaar in water
  hydrophiliseert bitumen
 5. verbetering van oppervlaktespanning &
  visko-elastisch gedrag
 6. fluxerende eigenschap niet vluchtig >300°C
 7. wijziging der verhouding  asphaltenen-maltenen  

Caractéristiques générales des GREENSEAL

Fluide à température ambiante
Haut point d’inflammation >180°C
Assumant la durabilité à faibles dosages
Propriétés fluidifiantes
Thermostable jusqu’à   200C
Ni nocif, ni toxique, sans label ADR
Applications polyvalentes
Compatible et soluble dans tous les bitumes
Substances enregistrées « REACH »