Greenworld s.à.r.l

producent van “GREENSEAL” Toeslagstoffen voor bijzondere bitumineuze bindmiddelen aanwendingen.

De GREENSEAL preparaten bestaan uit > 99 % vetzuren en hun esters hoofdzakelijk samengesteld uit de volgende radicalen :  

R-COOH : bepaald door het zuurgetal ( IA) ,parameter der moleculaire massa der carboxylzuren met alifatische ketens,
R> C = C < R  : bepaald door het het Iodium getal ( II) , parameter der onverzadigden overeenkomende met de dubbele bindingen,
R-COOR : bepaald door het vezeepingsgetal (IS) ,parameter der verzeeping van de veresterde vetzuren,

allen hebben een voorkeur en hoge reactiepotentieel op de asfaltenen en maltenen moleculen der bitumen.
In onderstaand tabel bekomt men voor alle « GREENSEAL » preparaten een reactie index = IRe (uitgedrukt in ppm) door het optellen van hun IA, II en IS.
IRe komt overeen met het totale reactievermogen der « greenseal » moleculen met deze der « asfaltenen en maltenen van bitumen.
Hun molekulen begunstigen de chemische- en mechanische eigenschappen der bitumen waardoor byzondere toepassingen in de wegenbouw kunnen uitgevoerd en geoptimaliseerd worden.

Greenseal

toepassingen en aanwendingen

IA

II

IS

IRe

AR

recyclingasfalt bereiding bij lage temperatuur >120°C – – -hechtdope

130 mg KOH/g 130000 ppm

145 g I2/100g 1450000 ppm

160 mg KOH/g 160000 ppm

1740000 ppm

BE

 – bereiding van lage temperatuurasfalt >105°C
-verwerkingstoeslagstof voor asfalt tot > 70°C

120 mg KOH/g 120000 ppm

135 g I2/100g 1350000 ppm

150 mg KOH/g 150000 ppm

1620000 ppm

E

– kwalitatieve verbeteraar voor paraffinische bitumina
– pro & pré-émulgator
– niet vluchtige fluxolie

190 mg KOH/g  190000 ppm

195 g I2/100g 1950000 ppm

185 mg KOH/g 180000 ppm

2320000 ppm

Wat zoekt U te verbeteren aan bitumen et zijn toepassingen ?

Greenseal AR
——————-

Produkt Info
 1. verhoging : hechtvermogen van bitumen & cohaesie van asfalt
  dosering
 2. verjonging der bitumineuze bindmiddelen van breek- en recyclingasfalt
 3. restauratie en verbeteringvan van breek- en recyclingasfalt
 4. recylage van >60 % breekasfalt dosering
 5. bereiding van lage temperatuur gerecycleerd asfalt 120°C
 6. multi-recyclage van gerecycleerd asfalt
 7. vermindering van scheuren van scheuren en verlenging der verouderingsproces van gerecycleerd asfalt

  bitumineuze bindmiddelen

Greenseal BT
——————-

Produkt Info
 1. betere spreiding en bevochtbaarheid der bitumen
  optimale asfalt verwerking en verdichting tot > 70°C
  dosering
 2. asfaltbereiding bij 105°C snelle afkoeling van asfalt
  dosering
 3. vermindering van 4 à 8 % bitumenverbruik
 4. verdwijning der « blue smoke »
 5. 30 % energie besparing
 6. verlaging der CO,CO, SO,, NOx uitstoot
  vermindering van scheuren in wegdek en verlenging der asfalt verouderingsproces
 7.  verlengde levensduurte der wegen
Greenseal E
Produkt Info
 1. verbetering der paraffenische bitumen
 2. pre- & proemulsie eigenschappen
  dosering
 3. verhoging der zuur-verzeepings- en iodium getallen
 4. onoplosbaar in water
  hydrophiliseert bitumen
 5. verbetering van oppervlaktespanning &
  visko-elastisch gedrag
 6. fluxerende eigenschap niet vluchtig >300°C
 7. wijziging der verhouding  asphaltenen-maltenen  

Caractéristiques générales des GREENSEAL

Fluide à température ambiante
Haut point d’inflammation >180°C
Assumant la durabilité à faibles dosages
Propriétés fluidifiantes
Thermostable jusqu’à   200C
Ni nocif, ni toxique, sans label ADR
Applications polyvalentes
Compatible et soluble dans tous les bitumes
Substances enregistrées « REACH »